Profil

Moja kariera zawodowa jest ściśle związana z wybraną przeze mnie ścieżką kształcenia, ponieważ już w szkole średniej wiedziałam, że idealnym dla mnie zawodem jest zawód tłumacza. Dlatego też, w 2010 roku, po ukończeniu – z bardzo dobrymi wynikami – jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia włoska prowadzonych przez Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczęłam Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych w Katedrze UNESCO Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

W tym samym roku podjęłam zdalną współpracę z warszawskim Centrum Medycznym „VIMED”, w ramach której tłumaczyłam włoskie artykuły popularnonaukowe z dziedziny dietetyki. Jednocześnie pracowałam w krakowskim biurze inTurs.net, gdzie odpowiadałam za tłumaczenie treści strony internetowej z języka włoskiego na język polski i vice versa. Po ukończeniu studiów podyplomowych wyjechałam do Rzymu na studia doktoranckie w zakresie przekładoznawstwa jako stypendystka włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pomimo obowiązków wynikających ze studiów, szybko zbudowałam mocną sieć stałych klientów – osób prywatnych, firm i biur tłumaczeń – z całej Europy.

 

Od 2013 r., tj. odkąd otworzyłam działalność gospodarczą, tłumaczenie jest moim głównym zajęciem, któremu poświęcam również znaczną część czasu wolnego, biorąc udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach przeznaczonych dla tłumaczy. Ponadto od 2016 r. jestem członkiem nadzwyczajnym Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS oraz włoskiego stowarzyszenia tłumaczy AITI (Associazione Italiana Traduttori e Interpreti).

Create a website or blog at WordPress.com