Oferta

Oferowane usługi:

  • tłumaczenie tekstów zwykłych i specjalistycznych (w zakresie wymienionych niżej specjalizacji),
  • tłumaczenie i lokalizacja stron internetowych i programów komputerowych.

*

Pary językowe

Najczęściej wykonuję tłumaczenia w parze językowej włoski->polski, ale mam również bogate doświadczenie w tłumaczeniu na język włoski. Ponadto tłumaczę z języka angielskiego na język polski.

*

Specjalizacje:

  • prawo cywilne i handlowe (teksty prawne i prawnicze, m.in. umowy cywilne i handlowe, teksty ustaw, regulaminy, pisma procesowe itp.),
  • dokumentacja techniczna (kolejnictwo, budowa i obsługa maszyn przemysłowych, poligrafia i in.),
  • teksty literackie, humanistyczne i prasowe (proza, artykuły prasowe, eseje, prace dyplomowe z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, psychologii).
*
Przyjmuję również zlecenia z innych dziedzin, o ile jestem w stanie zapewnić, że moja wiedza jest wystarczająca do prawidłowego zrozumienia i, co za tym idzie, bezbłędnego przetłumaczenia danego tekstu. Na swoim koncie mam, między innymi, tłumaczenia tekstów z następujących sektorów:
  • biznes, finanse, księgowość (bilanse, sprawozdania finansowe, faktury itp.),
  • turystyka (oferty biur podróży, przewodniki, katalogi itp.),
  • ogólne (korespondencja, dyplomy, certyfikaty).

Create a website or blog at WordPress.com